Obsah podle názvů

 

Číslo
příběhu

Tematický
okruh

Název

Klíčová slova

Liturgické texty

001

Příběhy 01-10

Vděčnost

Vděčnost

 

002

Příběhy 01-10

Rozdělit se

Rozdělit se

 

003

Příběhy 01-10

Náprava

Náprava

Lk 19,1-10
31. v mezidobí C

004

Příběhy 01-10

Potřeba modlitby

Modlitba

 

005

Příběhy 01-10

Lenost

Lenost

2Sol 3,7-12
33. v mezidobí C

006

Příběhy 01-10

Neposlušnost

Neposlušnost, úklid

 

007

Příběhy 01-10

Prosba

Prosba

 

008

Příběhy 01-10

Vztekání

Vztekání

 

009

Příběhy 01-10

Sůl

Mlsnost

Mt 5,13-16
5. v mezidobí A

010

Příběhy 01-10

Mám tě ráda

Mít rád

 

011

Příběhy 11-20

Strach

Strach

Mt 28,16-20
7. velikonoční A

012

Příběhy 11-20

 

Důvěra, přiznat se

Důvěra, přiznat se,
Bůh Otec

 

013

Příběhy 11-20

 

Rozdělit se po povodni

Rozdělit se

 

014

Příběhy 11-20

 

Být hodný protože mi
bylo odpuštěno

Být hodný, odpustit

Mt 18,21-35
24. v mezidobí A

015

Příběhy 11-20

 

Přiznat se, nepodmíněnost lásky

Přiznat se,

Boží láska

 

016

Příběhy 11-20

Růženec

Růženec

 

017

Příběhy 11-20

Důvěra, otec

Důvěra, Bůh Otec

 

018

Příběhy 11-20

Nafukování

Vytahování se,
chlubení

Mt 23,1-12
31. v mezidobí A

019

Příběhy 11-20

Cokoli jste udělali

Láska, pomoc

Mt 25,31-46
J. Krista Krále A

020

Příběhy 11-20

Bdělost

Bdělost

Mt 25,1-13
32. v mezidobí A

021

Příběhy 21-30

Hledání pokladu

Hledání Božího
království

Mt 13,44-52
17. v mezidobí A

022

Příběhy 21-30

Bůh mě zná a má mě rád

Boží láska

 

023

Příběhy 21-30

Prosba o odpuštění

Náprava,
prosba o odpuštění

 

024

Příběhy 21-30

Strach z Boha

Strach z Boha, prosba o odpuštění

 

025

Příběhy 21-30

Nasycení zástupu

Láska, pomoc

Mt 14,13-21
18. v mezidobí A

026

Příběhy 21-30

Bůh mě nemá rád?

Boží láska, 

Bůh Otec

 

027

Příběhy 21-30

Já jsem dveře

Dveře, Ježíš Kristus

Jan 10,1-10
4. velikonoční A

028

Advent 2002

Připravte cestu Pánu

Úklid, pořádek

Mt 3,1-12
2. adventní A

029

Advent 2002

Mikuláš, rozdělit se

Mikuláš, rozdělit se,
modlitba

 

030

Advent 2002

Zlobení

Zlobení

 

031

Advent 2002

Trpělivost, mlsání

Trpělivost, mlsnost

 

032

Advent 2002

Vánoce

Ježíš Kristus, Spasitel

 

033

Advent 2002

Svátek sv. Rodiny

Rodina

 

034

Advent 2003

Hvězdička 

Ježíš Kristus, Spasitel

 

035

Advent 2003

Ovečka

Boží láska,

dobrý pastýř,

Lk 15,1-10
24. v mezidobí C

036

Advent 2003

Anděl

Andělé,

anděl strážný, Maria

Lk 1,26-38
4. adventní B

037

Advent 2003

Chlév

Láska, skromnost

 

038

Advent 2003

Vánoce

Boží láska,

Bůh Otec, Spasitel

 

039

Advent 2003

Sv. Rodina

Smířit se, rodina

 

040

Advent 2003

Tři králové

Dar, požehnání

Mt 2,1-12
Zjevení Páně

041

Advent 2004

Úklid

Úklid, pořádek

 

042

Advent 2004

Poslušnost

Poslušnost, zlobení

 

043

Advent 2004

Mlsnost

Mlsnost

 

044

Advent 2004

Trpělivost

Trpělivost

 

045

Advent 2004

Vánoce

Ježíš Kristus, klíč, spása

 

046

Desatero

Úvod

Potřeba pravidel

 

047

Desatero

Věř v jednoho Boha

Důvěra, Bůh Otec

 

048

Desatero

Nevezmeš jména Božího nadarmo

Boží jméno nadarmo

 

049

Desatero

Pomni, abys den
sváteční světil

Neděle, mše svatá

 

050

Desatero

Cti otce svého i matku
svou

Poslušnost,

být hodný

 

051

Desatero

Nezabiješ

Půjčovat, nebít se

 

052

Desatero

Nesesmilníš

Čisté srdce

 

053

Desatero

Nepokradeš

Krádež,

vrátit, co mi nepatří

 

054

Desatero

Nepromluvíš křivého svědectví

Lhaní, mluvit pravdu, přiznat se

 

055

Desatero

Nepožádáš manželky
bližního svého

Rodina, věrnost

 

056

Desatero

Nepožádáš majetku
bližního svého

Závist, chamtivost, skromnost

 

057

Desatero

Shrnutí

 

 

058

Mše svatá

Úkon kajícnosti

Usmířit se, prosba o odpuštění

 

059

Mše svatá

Bohoslužba slova

Bible

 

060

Mše svatá

Příprava darů

Dar, dávat

 

061

Mše svatá

Proměňování

Proměňování, eucharistie

 

062

Mše svatá

Svaté přijímání

Svaté přijímání, eucharistie

 

063

Mše svatá

Rozeslání

Nezapomenout, ale svědčit o Kristu, úkol

 

064

Mše svatá

Svatostánek

Svatostánek, věčné světlo, eucharistie

 

065

Mše svatá

První svaté přijímání

Svíce, zlobení

 

066

Doba postní

Neposlušnost se nevyplácí

Zlobení, poslušnost

Mt 17,1-9; Mk 9,2-10; Lk 9,28-36
2. postní A, B, C

067

Doba postní

Žízeň u studny

Láska, nezapomenout

Jan 4,5-42
3. postní A

068

Příběhy 21-30

Statečnost nebo pohodlnost?

Statečnost, pohodlnost

Mt 16,21-27
22. mezidobí A

069

Příběhy 21-30

Napomínání

Napomínání

Mt 18,15-20
23. mezidobí A

070

Příběhy 21-30

Kdo nechce odpustit,
je nešťastný

Prosba o odpuštění, odpustit, smířit se

Mt 18,21-35
24. mezidobí A

071

Příběhy 31-40

My zapomínáme,
Pán Bůh ne

Přítomnost Boží, zapomínání

 

072

Příběhy

Dá se to napravit

 

Mt
26. mezidobí A


 

Rejstřík

 

Advent 2002028 – 033,
Advent 2003034 – 040,
Advent 2004041 – 045,
Anděl strážný036,
Andělé036,
Bdělost020,
Bible059,
Boží jméno nadarmo048,
Božíláska015, 022, 026, 035, 038,
Bůh Otec012, 017, 026, 038, 047,
Být hodný014, 050,
Čisté srdce052,
Dar040, 060,
Dávat060,
Desatero046 – 057,
Doba postní066, 067,
Dobrý pastýř035,
Důvěra012, 017, 047,
Dveře027,
Eucharistie061, 062, 064
Hledání Božího království021,
Chamtivost056,
Chlubení018,
Ježíš Kristus027, 032, 034, 045,
Klíč045,
Krádež053,
Láska019, 025, 037, 067,
Lenost005,
Lhaní054,
Maria036,
Mikuláš029,
Mít rád010,
Mlsnost009, 031, 043,
Mluvit pravdu054,
Modlitba004, 029,
Mše svatá049, 058 – 065,
Náprava003, 023,
Nebít se051,
Neděle049,
Neposlušnost006,
Nezapomenout063, 067,
Odpustit014, 070
Otec Bůh012, 017, 026, 047,
Panna Maria 036,
Pastýř 035,
Pomoc019, 025,
Pořádek028, 041,
Poslušnost042, 050, 066,
Potřeba pravidel046,
Požehnání040,
Proměňování061,
Prosba007,
Prosba o odpuštění023, 024, 058, 070
Přikázání046 – 057,
Přítomnost Boží071,
Přiznat se012, 015, 054,
Půjčovat051,
Rodina033, 039, 055,
Rozdělit se002, 013, 029,
Růženec016,
Skromnost037, 056,
Smířit se039, 058, 070
Spása045,
Spasitel032, 034, 038,
Strach011,
Strach zBoha024,
Svaté přijímání062,
Svatostánek064,
Svědčit o Kristu063,
Svíce065,
Trpělivost031, 044,
Úklid006, 028, 041,
Úkol063,
Vánoce032, 038, 045,
Věčné světlo064,
Věrnost055,
Vděčnost001,
Vrátit, co mi nepatří053,
Vytahování se 018,
Vztekání008,
Zapomínání071,
Závist056,
Zlobení030, 042, 065, 066