KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ OLOMOUC

provizorní verze webu

 

Kostel / informace

Nedělní ohlášky

Rozpis bohoslužeb a zpovídání

Přímý přenos bohoslužeb na youtube

Pravidelný program v našem kostele

 

Pozvánky

Příprava na křest a biřmování dospělých (od 2. října)

Adorace pro rodiny s dětmi (vždy 1. neděle v měsíci)

24-ti hodinová modlitba růžence (6.-7. 10.)

Kavárna u dominikánů (vždy 2. neděli v měsíci)

Sbírka na nahrávání reportoáru Scholy OP

 

Inspirace

Modlitby za nového arcibiskupa: A | B

Dominikánská 8

O Třech ve třech (podcast o víře pro mladé)

Dominikánský BLOG

Neděle v rodině (Centrum pro rodinný život)

 

Užitečné

Bohoslužby v Olomouci (k 1.10.2023)

Duchovní služba v olomouckých nemocnicích

Odborné poradenství Centra pro rodinu (AO)

 

Kontakty

Klášter, bratři, ubytování studentů...

Farnost sv. Mořice | Arcidiecéze olomoucká