Týdenní souhrn setkávání v klášteře

ČAS CO KDE POZNÁMKA
neděle 16:30 Biblická hodina sál 1x za tři týdny
18:00 Společenství mládeže sál
18:30 Společenství mládeže pastorační místnost 1
pondělí 16:30 Společenství pro seniory pastorační místnost 2
17:00 Hnutí pro život pastorační místnost 1 2. pondělí v měsíci
19:00 Příprava na biřmování a křest dospělých sál, refektář, kaple
19:00 Schola OP - nácvik vrátnice
úterý 19:00 Program po studentské mši svaté sál, kaple
středa 20:15 Četba Summy sv. Tomáše Akvinského pastorační místnost 1 letní semestr
čtvrtek
19:30 Misijní společenství 3. čtvrtek v měsíci
pátek 16:45 Ministrantská schůzka sál

19:05 Úklid kostela kostel
sobota 08:45 Setkání laického sdružení sv. Dominika
sál 2. sobota v měsíci
©2010 Klášter Dominikánů Olomouc
Vytvořil Slam.CZ