Týdenní souhrn setkávání v klášteře

ČAS CO KDE POZNÁMKA
neděle 10:30 Ministrantská schůzka kostel, sál

16:00 Biblická hodina sál 1x za tři týdny
18:00 Společenství mládeže sál
18:30 Společenství mládeže pastorační místnost 1
pondělí 17:00 Hnutí pro život pastorační místnost 1 2. pondělí v měsíci
19:00 Příprava na biřmování a křest dospělých sál, refektář, pastorační místnost 1
19:00 Schola OP - nácvik vrátnice
úterý 19:00 Program po studentské mši svaté sál, kaple
středa 20:15 Četba Summy sv. Tomáše Akvinského pastorační místnost 1
čtvrtek 16:30 Společenství pro seniory pastorační místnost 2
19:15 Kafe&Kate - katecheze pro pobiřmované sál
19:30 Misijní společenství 3. čtvrtek v měsíci
pátek 19:05 Úklid kostela kostel
sobota 08:45 Setkání laického sdružení sv. Dominika
sál 2. sobota v měsíci
©2010 Klášter Dominikánů Olomouc
Vytvořil Slam.CZ