Aktuality

OPravdický klášter 6

Pobyt pro mladé muže od 15 do 25 let v olomouckém klášteře.
4. - 8. 7. 2018

Viz pozvánku.

08.05.2018 11:17

Psi Páně na DVD

DVD je možné si objednat na stránkách našeho nakladatelství Krystal OP.

04.05.2018 09:33

Kafe&Kate - katecheze pro pobiřmované

Od začátku října probíhají každý čtvrtek od 19:15 hod. v sále kláštera katecheze pro pobiřmované.
[Více].

19.10.2017 10:01

Další aktuality ...

Program pro děti

Termíny mší sv. pro děti

neděle v 9.30 hod. (není-li uvedeno jinak)

- 15. října 2017
- 12. listopadu 2017
- 24. prosince 2017 (v 16.00 hod.)
- 21. ledna 2018
- 18. února 2018
- 18. března 2018
- 15. dubna 2018
- 13. května 2018 (odpol. - na výletě s Loudalkou)
- 17. června 2018

Nácvik dětské scholy

je vždy týden předem (po mši svaté v 9.30 hodin) a před samotnou mší sv. (v 8.30). Viz Dětská schola.

Pozvání pro rodiče s menšími dětmi

Rodiče s dětmi mohou v našem klášterním kostele využít těchto nabídek:

1) Vedle kostela je při mši svaté přístupná část křížové chodby kláštera, kam se je možné uchýlit s hlasitě se projevujícími dětmi. Je tam ozvučení i obrazovka, na níž je vidět dění v presbytáři kostela. Vchod do křížové chodby je uprostřed v levé lodi kostela. (Je odtud též přístup na toaletu.)

2) Během nedělních ranních mší svatých je z křížové chodby kláštera přístupný vytápěný prostor, kde je možné děti přebalit a nakojit. Po této mši svaté je též (dle počasí) přístupná klášterní zahrada.

3) Během nedělních ranních mší svatých je ve školním roce od kázání do přinášení obětních darů připravena pro děti samostatná katechese (vede ji někdo z rodičů - odchod je do křížové chodby kláštera), přičemž jednu neděli v měsíci je během školního roku mše svatá více zaměřena na děti, které proto zůstávají s ostatními na celou mši svatou v kostele - viz výše.

Praktická pravidla pro rodiče a maličké děti na vrátnici a v křížové chodbě během mší svatých v neděli dopoledne

Děkujeme týmu Loudalka za vypracování těchto pravidel (na setkání 31. 10. 2010):

1) Během programu pro předškolní děti s Loudalkou (nově v křížové chodbě od dveří z kostela doprava za rohem) se prosím zdržujte pokud možno ve vrátnici.

2) V případě, že je potřeba v té době využívat i křížové chodby, dohlížejte prosím na své malé děti, aby nerušily program. Děti, které se již zvládnou katecheze s Loudalkou samy účastnit (předškolní děti cca od 3 let), se účastní programu bez rodičů - v té době se můžete věnovat účasti na mši svaté nebo svým mladším dětem.

3) Rodiče, kteří by se chtěli zapojit do přípravy katechezí, se mohou obrátit na kohokoli, kdo program připravuje (nejlépe po katechezi nebo po nedělní mši svaté).

©2010 Klášter Dominikánů Olomouc
Vytvořil Slam.CZ