Aktuality

Duchovní obnova: Mezi dvěma světy?!

Duchovní obnova pro pobiřmované Mezi dvěma světy?!
Pozvánka | Program

24.06.2020 18:55

OPravdický klášter 2020

Zveme na pobyt pro mladé muže od 15 do 25 let v olomouckém klášteře 14. - 19. 7. 2020. Viz pozvánku.

04.06.2020 09:28

FB profil

Aktuální informace o dění kolem našeho kláštera naleznete také na našem oficiálním facebookovém profilu - @dominikani.olomouc.

12.03.2020 11:26

Další aktuality ...

Jiří Maria Veselý
(15. 11. 1908 - 31. 8. 2004)

31. srpna 2004 zemřel v Olomouci P. PhDr. Jiří Leopold Veselý. Narodil se 15. listopadu 1908 v Protivanově na Moravě, po gymnaziálních studiích vstoupil do řádu a 31. října 1931 složil v Olomouci řeholní sliby. Studoval v Olomouci a v Římě. Dne 2. května 1937 přijal v Olomouci kněžské svěcení. Téhož roku nastoupil na studia ve Walberbergu v Německu. V roce 1939 byl jmenován novicmistrem v Olomouci. O rok později byl vyslán na studia na univerzitu Božského Srdce v Miláně a tam roku 1941 promoval na doktora filosofie.

Válku prožil v Itálii, kde sloužil jako duchovní ve vládním vojsku. Dosáhl hodnosti majora. Po skončení války mu na základě falešného obvinění hrozila poprava. Nakonec se vše vysvětlilo a byl propuštěn.

Dne 12. července 1946 byl zvolen převorem v Praze a od 23. listopadu 1948 pracoval jako vedoucí redaktor Filosofické revue. V roce 1948 se znovu ocitl ve vyšetřovací vazbě, ale na intervenci provinciála P. Svatoše byl propuštěn. V roce 1950 byl odvezen do internačního tábora pro řeholníky v Želivě, kde smrtelně onemocněl. Dostal oboustranný zápal plic a otravu krve. Na svátek sv. Dominika byl na přímluvu ct. Hyacinta Cormiera uzdraven. Toto uzdravení bylo jedním z hlavních zázraků pro beatifikaci Hyacinta Cormiera.

Po propuštění z Želiva žil fr. Jiří u svých příbuzných v Protivanově. V letních měsících pracoval pod vedením prof. Hrubého na vykopávkách velkomoravských památek v okolí Uherského Hradiště a bydlel na faře v Jalubí u Velehradu. S velkou vděčností na něj vzpomínaly sestry vykupitelky na Velehradě a dominikánky v Buchlovicích, jimž vždy ochotně, byť tajně a bez státního souhlasu, posloužil svátostmi. Pomáhal také sestrám dominikánkám v Broumově.

Dne 15. srpna 1968 odcestoval do Říma, a když 21. srpna obsadila republiku sovětská vojska, dostal pokyn nevracet se. Vyučoval pak na Angeliku křesťanskou archeologii. V roce 1996 se vrátil do vlasti a až do své smrti žil v olomouckém konventu. Velmi se zasloužil o obnovení dominikánských mnišek. Už jako klerik uveřejnil životopis bl. Imeldy Lambertini. V Římě pak publikoval knihu s názvem Secondo Ordine a českou knihu Myšlenky a prsten. Po návratu do vlasti v roce 1996 uveřejnil několik knih, v nichž psal o zázraku v Želivě a o fr. Patriku Kuželovi. Je pohřben v řádovém hrobě v Olomouci.

— Requiescat in pace —

©2010 Klášter Dominikánů Olomouc
Vytvořil Slam.CZ