Aktuality

Duchovní obnova: Mezi dvěma světy?!

Duchovní obnova pro pobiřmované Mezi dvěma světy?!
Pozvánka | Program

24.06.2020 18:55

OPravdický klášter 2020

Zveme na pobyt pro mladé muže od 15 do 25 let v olomouckém klášteře 14. - 19. 7. 2020. Viz pozvánku.

04.06.2020 09:28

FB profil

Aktuální informace o dění kolem našeho kláštera naleznete také na našem oficiálním facebookovém profilu - @dominikani.olomouc.

12.03.2020 11:26

Další aktuality ...

Dominik Marek
(24. 1. 1917 - 6. 1. 2013)

6. ledna 2013 zemřel v klášteře v Olomouci P. Dominik Alois Marek. Narodil se 24. ledna 1917 ve Štramberku na Moravě. Absolvoval gymnázium v Příboře. Sliby složil 28. září 1937, na kněze byl vysvěcen 5. července 1942.

Po skončení studií v roce 1944 žil v pražském konventu, později v Olomouci. 20. března 1950 měl být v olomouckém klášteře zatčen a souzen v monstrprocesu s řeholníky; z kláštera však unikl a skrýval se až do amnestie v květnu 1960. V roce 1961 byl odsouzen na čtyři roky vězení; vězněn byl do amnestie v květnu 1962 ve Valdicích.

Poté pracoval jako soustružník v Tatře Kopřivnice. V roce 1968 přišel zpět do Olomouce, kde byl do roku 1974 ekonomem teologické fakulty a pak do roku 1977 vrátným v Dopravních stavbách.

Jako důchodce dostal roku 1979 státní souhlas pro výpomoc na Svatém Kopečku, kde působil do roku 1990. Poté sloužil do roku 2007 v Olomouci v kostele sv. Kateřiny a u Milosrdných sester svatého Kříže v arcibiskupské rezidenci. V roce 1996 se vrátil do rekonstruovaného kláštera v Olomouci, kde v péči bratří strávil závěr svého dlouhého života. Pohřben je v Olomouci.

— Requiescat in pace —

©2010 Klášter Dominikánů Olomouc
Vytvořil Slam.CZ