Aktuality

Duchovní obnova: Mezi dvěma světy?!

Duchovní obnova pro pobiřmované Mezi dvěma světy?!
Pozvánka | Program

24.06.2020 18:55

OPravdický klášter 2020

Zveme na pobyt pro mladé muže od 15 do 25 let v olomouckém klášteře 14. - 19. 7. 2020. Viz pozvánku.

04.06.2020 09:28

FB profil

Aktuální informace o dění kolem našeho kláštera naleznete také na našem oficiálním facebookovém profilu - @dominikani.olomouc.

12.03.2020 11:26

Další aktuality ...

Dětská schola

Hospodinu vzdejte chválu při citeře, zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic. Ž33

 

 

Pravidla Dětské scholy

· Dětská schola je otevřená všem dětem, které mají zájem o společné zpívání při mši svaté, a stále přijímá nové členy.

· Není třeba znát noty, ale děti by měly buď umět číst, nebo mít oporu v rodičích, kteří se s nimi doma naučí písničky zpaměti. Přidat se mohou i rodiče, pro které platí stejná pravidla :--).

· K doprovodu používáme různé hudební nástroje, uvítáme nové hráče.

· Se scholou na mši svaté mohou zpívat zpěváci, kteří se zúčastnili alespoň 2. zkoušky (ráno přede mší sv. od 8:30, viz Schéma zkoušek).

· Pokud se nemůžete zkoušky zúčastnit, dejte nám prosím předem vědět emailem nebo SMS.

· Rozpis zkoušek a dětských mší sv. není úplně pravidelný, je třeba sledovat kalendář Dětské scholy a Rozpis bohoslužeb.

· Zkoušky probíhají na vrátnici kláštera.

 

Schéma zkoušek na vrátnici kláštera

· 1. zkouška - zpravidla druhá neděle v měsíci v 10:30

· 2. zkouška - zpravidla třetí neděle v měsíci 8:30

 

Zpěv při dětské mši sv.

· Obvykle 3. neděle v měsíci, viz rozpis na webu kostela

 

Další akce

· Zpíváme také na dětské křížové cestě, zahradní slavnosti apod.

· Rádi bychom se zúčastnili také soutěže schól

 

Kontakty

Jiří Kvapil - jiri.kvapil(zavináč)email.cz, 776 635 868

Libor Valenta - libor.valenta(zavináč)seznam.cz

©2010 Klášter Dominikánů Olomouc
Vytvořil Slam.CZ