Aktuality

Duchovní obnova: Mezi dvěma světy?!

Duchovní obnova pro pobiřmované Mezi dvěma světy?!
Pozvánka | Program

24.06.2020 18:55

OPravdický klášter 2020

Zveme na pobyt pro mladé muže od 15 do 25 let v olomouckém klášteře 14. - 19. 7. 2020. Viz pozvánku.

04.06.2020 09:28

FB profil

Aktuální informace o dění kolem našeho kláštera naleznete také na našem oficiálním facebookovém profilu - @dominikani.olomouc.

12.03.2020 11:26

Další aktuality ...

Bartoloměj Kulhavý
(6. 3. 1921 - 30. 12. 2016)

Dne 30. prosince 2016, na svátek Svaté rodiny, zemřel v odpoledních hodinách v olomouckém klášteře ve věku 95 let nejstarší člen České dominikánské provincie fr. Bartoloměj Kulhavý OP.

Otec Bartoloměj se narodil 6. března 1921 v Litomyšli. Vystudoval gymnázium ve Vysokém Mýtě. Po maturitě zahájil roku 1941 studia v diecézním kněžském semináři v Hradci Králové, odkud byl v říjnu 1942 odveden na nucené práce do Říše. Po válce vstoupil do dominikánského řádu (6. října 1945) a v Olomouci dokončil svá teologická studia. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1949.

Po zrušení klášterů v dubnu 1950 byl internován v Broumově, od září 1950 do prosince 1953 byl u pomocných technických praporů. Poté pracoval jako dělník – nejprve v Karose ve Vysokém Mýtě a pak ve vývojové dílně zemědělských strojů v Nových Hradech. Po pracovní době opravoval kostely. V roce 1968 směl nastoupit do farní duchovní správy. Působil postupně v Knířově, Vraclavi, Vysokém Mýtě, Chocni, Běstovicích a Zámrsku.

Od roku 1989 byl jeden rok kaplanem kláštera sester dominikánek v Kadani, pak žil v komunitě v Ústí nad Labem, kde také přednášel na univerzitě. V letech 2001–2014 působil v klášteře v Uherském Brodě a od roku 2014 žil v olomoucké komunitě. Všude vynikal vytrvalostí, zvláště jako zpovědník, a sloužil tak až do posledních dní svého života jako věrný dělník na vinici Páně.

— Requiescat in pace —

©2010 Klášter Dominikánů Olomouc
Vytvořil Slam.CZ