Aktuality

Psi Páně na DVD

DVD je možné si objednat na stránkách našeho nakladatelství Krystal OP.

04.05.2018 09:33

FB profil

Od 1. dubna naleznete aktuální informace o dění kolem našeho kláštera také na oficiální facebookovém profilu - @dominikani.olomouc.

07.04.2017 11:26

Fotogalerie: Slavnostní zakončení jubilea

Dvě fotogalerie ze slavnostního zakončení jubilea 28. ledna 2017 (mše + premiéra filmu Psi Páně).
- Galerie 1: Člověk a víra
- Galerie 2: Tobiáš Kučera

03.02.2017 16:11

Další aktuality ...

Zájemci o vstup do Řádu

Pokud uvažujete o možnosti, že vás Bůh volá k následování Krista v Dominikánském Řádu, ať už jako kněze či jako bratry spolupracovníky, neváhejte nás kontaktovat. Po předchozí domluvě je možno nás navštívit. Budete tak mít možnost se účastnit naší liturgie a budete si moci pohovořit s bratry o jejich životě a práci.

 

Pokud máte zájem, kontaktujte, prosím, P. Jana Rajlicha OP, promotora pro povolání,  e-mail: jan(zavináč)op.cz, Klášter dominikánů, Mariánské nám. 61, 688 01 Uh. Brod.

Zde v Olomouci můžete kontaktovat otce převora Jindřicha Poláčka, jindrich(zavináč)op.cz.

Informační leták ve formátu pdf naleznete zde.

 

Modlitba k blahoslavenému Jordánu Saskému
za povolání do Řádu dominikánů

 

Blahoslavený Jordáne, ty který jsi byl důstojný nástupce svatého Otce Dominika na počátku našeho Řádu. Svým příkladem a nadšením jsi pohnul mnoho mužů a žen, aby v bílém hábitu našeho Otce následovali Krista.

Nepřestávej nadále jako patron dominikánských povolání povzbuzovat schopné a zbožné muže a ženy, aby zasvětili své životy Bohu.

Skrze svou přímluvu, přiváděj do Řádu kazatelů šlechetné a obětavé osoby, které se chtějí zaníceně odevzdat apoštolátu Pravdy.

Pomoz jim v přípravě na poctivé přijetí milosti dominikánského povolání.

Povzbuď jejich srdce k učenlivosti vůči Božím vnuknutím, aby s pevným rozhodnutím zatoužili být „šampiony víry" a pravými světly světa.

Amen.

 

©2010 Klášter Dominikánů Olomouc
Vytvořil Slam.CZ