Aktuality

Duchovní obnova: Mezi dvěma světy?!

Duchovní obnova pro pobiřmované Mezi dvěma světy?!
Pozvánka | Program

24.06.2020 18:55

OPravdický klášter 2020

Zveme na pobyt pro mladé muže od 15 do 25 let v olomouckém klášteře 14. - 19. 7. 2020. Viz pozvánku.

04.06.2020 09:28

FB profil

Aktuální informace o dění kolem našeho kláštera naleznete také na našem oficiálním facebookovém profilu - @dominikani.olomouc.

12.03.2020 11:26

Další aktuality ...

Zájemci o vstup do Řádu

Pokud uvažujete o možnosti, že vás Bůh volá k následování Krista v Dominikánském Řádu, ať už jako kněze či jako bratry spolupracovníky, neváhejte nás kontaktovat. Po předchozí domluvě je možno nás navštívit. Budete tak mít možnost se účastnit naší liturgie a budete si moci pohovořit s bratry o jejich životě a práci.

 

Pokud máte zájem, kontaktujte, prosím, P. Jana Rajlicha OP, promotora pro povolání,  e-mail: jan(zavináč)op.cz.

Zde v Olomouci můžete také kontaktovat otce převora Antonína Krasuckého, antonin(zavináč)op.cz.

Informační leták ve formátu pdf naleznete zde.

 

Modlitba k blahoslavenému Jordánu Saskému
za povolání do Řádu dominikánů

 

Blahoslavený Jordáne, ty který jsi byl důstojný nástupce svatého Otce Dominika na počátku našeho Řádu. Svým příkladem a nadšením jsi pohnul mnoho mužů a žen, aby v bílém hábitu našeho Otce následovali Krista.

Nepřestávej nadále jako patron dominikánských povolání povzbuzovat schopné a zbožné muže a ženy, aby zasvětili své životy Bohu.

Skrze svou přímluvu, přiváděj do Řádu kazatelů šlechetné a obětavé osoby, které se chtějí zaníceně odevzdat apoštolátu Pravdy.

Pomoz jim v přípravě na poctivé přijetí milosti dominikánského povolání.

Povzbuď jejich srdce k učenlivosti vůči Božím vnuknutím, aby s pevným rozhodnutím zatoužili být „šampiony víry" a pravými světly světa.

Amen.

 

©2010 Klášter Dominikánů Olomouc
Vytvořil Slam.CZ