Bohoslužby a zpovídáníPozvánky odjinud

Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu

Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu.

Více info zde.

19.03.2020 16:36

Mše sv. online

Aktualizovaný seznam mší sv. vysílaných online.
mseonline.cz

17.03.2020 17:47

Liturgie v čase bez liturgie

Nový aktuální seriál videí webu liturgie.cz.
První video se týká duchovního svatého přijímání.
Druhé video liturgie v domácím prostředí – v rodině.

17.03.2020 17:41

Aktuality

Výsledek Tříkrálové sbírky

Při Tříkrálové sbírce bylo při našem klášterním kostele vybráno do osmi kasiček 20 484 Kč. Všem dárcům i koledníkům Pán Bůh zaplať!

Celkový výtěžek sbírky za děkanát Olomouc je 1.305.813,- Kč. Z finančních darů Charita Olomouc zvýší dostupnost péče o těžce nemocné a umírající, rozšíří fond přímé pomoci pro osoby v akutní krizi (lidé postižení přírodními katastrofami, oběti domácího násilí, jiných trestných činů a další), rozvine centrum materiální pomoci nebo zlepší podmínky života v sociálních bytech střediska Samaritán pro lidi bez domova. Další informace naleznete na internetových stránkách Charity Olomouc.

©2010 Klášter Dominikánů Olomouc
Vytvořil Slam.CZ