KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ OLOMOUC

provizorní verze webu

 

Aktuální informace

Nedělní ohlášky

Rozpis bohoslužeb a zpovídání

Přímý přenos bohoslužeb + kázání na youtube

Pravidelný program v našem kostele

 

Další aktivity

Příprava dospělých na svátosti (křest, biřmování,...)

Pouť dominikánské mládeže do Uh. Brodu

Neděle v rodině (Centrum pro rodinný život)

Užitečné texty a odkazy

Prohlášení biskupů k parlamentním volbám:
12.7. | 22.7.

Dominikánský BLOG

Informace k odpustkům v Roce sv. Josefa

Duchovní služba v olomouckých nemocnicích

 

Kontakty

Klášter, bratři, ubytování studentů...

Farnost sv. Mořice | Arcidiecéze olomoucká