KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ OLOMOUC

provizorní verze webu

 

Aktuální informace

Rozpis bohoslužeb a zpovídání

Nedělní ohlášky

Pravidelný program v našem kostele

Bohoslužby v Olomouci (platné od 1. září 2020)

 

Pozvánky

Růženec 24 hodin

Příprava na svátosti (biřmování a křest dospělých)

Spolčo pro středoškoláky

Spolčo pro mladé pracující

 

Kontakty

Klášter, bratři, ubytování studentů...