KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ OLOMOUC

provizorní verze webu

 

Aktuální informace

Nedělní ohlášky

Rozpis bohoslužeb a zpovídání

Přímý přenos bohoslužeb + kázání na youtube

Pravidelný program v našem kostele

 

Světový den prarodičů a seniorů

Poselství papeže Františka

Pozdrav arcibiskupa Jana

Modlitba

Dekret penitenciárie (odpustky)

 

Pro rodiny

Prázdninové putování rodin ke svaté Ludmile

Neděle v rodině (Centrum pro rodinný život)

Pro mladé

Letní oázy

Užitečné texty a odkazy

Dominikánský BLOG

Prázdninové bohoslužby v Olomouci

Informace k odpustkům v Roce sv. Josefa

Duchovní služba v olomouckých nemocnicích

 

Kontakty

Klášter, bratři, ubytování studentů...

Farnost sv. Mořice | Arcidiecéze olomoucká